Instytucja kultury m.st. Warszawy

ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa

+48 22 255 05 00 | dsh@dsh.waw.pl

Program

  • spotkanie
  • cykle

Program

OPOWIEŚCI Z KRESÓW – Terra Incognita. 10-lecie cyklu „Opowieści z Kresów”

21.06.2017
godzina 18:00

OPOWIEŚCI Z KRESÓW – Terra Incognita. 10-lecie cyklu „Opowieści z Kresów”

21.06.2017
godzina 18:00

23 czerwca 2007 roku prezentacją „Kresowy tygiel narodów, religii i kultur” Tomasz Kuba Kozłowski zainaugurował w Domu Spotkań z Historią cykl autorskich „Opowieści z Kresów”. Za sprawą cyklu oraz dziesiątków innych przedsięwzięć DSH stał się ważnym ośrodkiem upowszechniania wiedzy o dziedzictwie historyczno-kulturowym Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Zapraszamy na jubileuszowy wieczór, któremu towarzyszyć będą niespodzianki oraz wystawa 120 afiszy promujących spotkania.


[[ raporttext ]]