Instytucja kultury m.st. Warszawy

ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa

+48 22 255 05 00 | dsh@dsh.waw.pl

Program

  • spotkanie
  • cykle

Program

SPOJRZENIA NA TERRORYZM – Terroryzm a media

23.02.2018
godzina 18:00

SPOJRZENIA NA TERRORYZM – Terroryzm a media

23.02.2018
godzina 18:00

Czy media – świadomie bądź mimowolnie – pomagają terrorystom w osiągnięciu celu? Jak terroryści wykorzystują media i nowe technologie? Czy środki masowego przekazu mogą być sojusznikiem w walce z terroryzmem? Na te i inne pytania odpowiedzi poszukają zaproszeni goście.

„Ataki terrorystyczne są często starannie wyliczone i zaplanowane tak, by przyciągnąć uwagę międzynarodowych mediów elektronicznych i prasy”  - do tego wniosku doszedł amerykański ekspert ds. terroryzmu Brian Michael Jenkins już w latach 70. Czy sposoby wykorzystania mediów przez współczesne organizacje terrorystyczne mają swoje korzenie w latach 70.? Czy media – świadomie bądź mimowolnie – pomagają terrorystom w osiągnięciu celu? Jak rola mediów w strategiach ugrupowań terrorystycznych ewoluowała w czasie, wraz z rozwojem technologii?

Umberto Eco pisał:  „Faktem   jest,  że   mass   media   podarowały   Osamie   ben   Ladenowi  miliardy dolarów w formie bezpłatnej reklamy, pokazując codziennie sceny, które on sam wyreżyserował właśnie po to, aby wszyscy je zobaczyli: ludzie Zachodu, aby zaczęli się bać, jego zwolennicy, aby czerpać z nich uczucie dumy”. Ale czy środki masowego przekazu mogą być również sojusznikiem w walce z terroryzmem?

Na te i inne pytania odpowiedzi szukać będą uczestnicy panelu dyskusyjnego, eksperci ze świata nauki i mediów. Po dyskusji panelowej nie zabraknie czasu na pytania od publiczności.

Cykl „Spojrzenia na terroryzm” ma na celu przybliżenie historii terroryzmu oraz pokazanie jego złożoności z perspektywy różnych nauk: ekonomii, politologii, nauk o bezpieczeństwie, medioznawstwa, literaturoznawstwa, socjologii i psychologii. Spotkania stanowią okazję do dyskusji o ewolucji terroryzmu i analogiach pomiędzy wydarzeniami XX wieku a współczesnymi wyzwaniami. Kolejne seminarium zostanie poświęcone terroryzmowi w ujęciu medioznawstwa.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie obecności na adres: cbnt@civitas.edu.pl


[[ raporttext ]]