Fotografowie Kresów – Michał Greim

Wstecz

Mistrz portretu z Kamieńca Podolskiego Prezentacją poświęconą Michałowi Greimowi z Kamieńca Podolskiego, niezwykłemu dokumentaliście Podola i Besarabii końca XIX i początku XX wieku, Tomasz Kuba Kozłowski zainauguruje nowy cykl spotkań poświęconych wybranym fotografom Kresów.