Którędy do Europy z Macedonii?

Wstecz

Macedonia – państwo powstałe po rozpadzie Jugosławii fascynuje wielokulturowością, trwałością archaicznych tradycji, a w ostatnich latach także „turbo-urbanizmem” stołecznego Skopje. O problemach kraju z sąsiadami, historią i tożsamością oraz jego drodze do Europy
z prof. Krzysztofem Wrocławskim, bałkanistą, nestorem europejskiej macedonistyki, rozmawiać będzie dr hab. Magdalena Bogusławska z Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.