Opowieści z Kresów – Nowogródzkie mateczniki. Szlacheckie zaścianki nad Niemnem

Wstecz

„Krajobrazu nowogródzkiego, jak zresztą całego litewskiego (…) niepodobna oddzielić od dworu litewsko-polskiego…” pisał w 1926 roku Jan Bułhak. O znanych z kart wielkiej literatury ale też zapomnianych dworach i zaściankach szlacheckich Nowogródczyzny opowiadać będzie Tomasz Kuba Kozłowski podczas 116. spotkania z cyklu „Opowieści z Kresów”.