Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Inside Poland. Marian Schmidt. Fotografie.

Wstecz

Spotkanie z Marianem Schmidtem, który zaprezentuje swoje fotografie z Polski oraz opowie o pracy fotografa i pedagoga w Warszawskiej Szkoły Fotografii, gdzie uczy fenomenologii obrazu, transcendencji w sztuce i fotografii ekspresyjnej.