Studia polonoznawcze. Dialog i współpraca historyków polskich i niemieckich

Wstecz

W ramach dyskusji panelowej z udziałem historyczek i historyków z Polski i Niemiec przedstawionych zostanie kilka przykładów z badań nad Polską, prowadzonych poza jej granicami. Pracownicy Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera zaprezentują aktualne projekty badawcze i profil studiów polonoznawczych w Halle i Jenie, zaś rozmowa historyków i historyczek z Polski i Niemiec dotyczyć będzie ich współpracy w ramach konkretnych projektów naukowych. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
Dyskutują: Anna Grochocka, Paulina Gulińska-Jurgiel, Dobrochna Kałwa, Yvonne Kleinmann, Olga Linkiewicz, Stephan Stach i inni.
Moderacja: Jerzy Kochanowski.
Dyskusja odbędzie się w jęz. polskim.
Organizatorzy: Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera & Dom Spotkań z Historią