WARSZAWA TEATRALNA – oprowadzanie kuratorskie po wystawie Oddech. Teatr Erwina Axera i Warszawa teatralna 1956–1966

Wstecz

Erwin Axer i jego przedstawienia są punktem wyjścia interesującej opowieści o życiu teatralnym stolicy po odwilży w roku 1956. W ciągu tych lat w Warszawie tworzyli m.in. Kazimierz Dejmek, Adam Hanuszkiewicz, Gustaw Holoubek, Konrad Swinarski. To czas, w którym nowe tematy, nowe sztuki, nowi twórcy zmienili polską kulturę. Po wystawie plenerowej, prezentowanej na skwerze
im. ks. Twardowskiego, oprowadzi jej kurator Paweł Płoski.

Zbiórka przez DSH.