WARSZAWA TEATRALNA – pokaz filmu Godzina teatru (1966, 75’), reż. Ludwik Perski, Stefan Treugutt

Wstecz

Projekcja filmu towarzyszącego wystawie Oddech. Teatr Erwina Axera i Warszawa teatralna 1956–1966. Dokument o polskich aktorach i ich pracy – od czasów II wojny światowej i teatru frontowego do rozkwitu teatru w latach 60. XX wieku.
Wstęp do filmu wygłosi Dariusz Krajewski, DSH.