WARSZAWA TEATRALNA – Pokaz filmu Sprawy teatralne Erwina Axera (1992, 66’), reż. Krzysztof Domagalik

Wstecz

Projekcja filmu towarzysząca wystawie Oddech. Teatr Erwina Axera i Warszawa teatralna 1956–1966. Dokument o Erwinie Axerze, jednym z najwybitniejszych reżyserów powojennego teatru, wieloletnim dyrektorze Teatru Współczesnego w Warszawie.
Wstęp do filmu wygłosi Alicja Smotryś, DSH.