Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

„Opowieści z Kresów" – Z biegiem Wilii. Od Wilejki do Wilna

20.03.2013

„Opowieści z Kresów" – Z biegiem Wilii. Od Wilejki do Wilna

20.03.2013

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Marzec, kojarzący się z tradycyjnym wileńskim Kaziukiem, to dobra okazja, by wybrać się na Wileńszczyznę. Podczas 70. spotkania z cyklu „Opowieści z Kresów” Tomasz Kuba Kozłowski zaprasza w romantyczną podróż rzeką Wilią, najdłuższym dopływem Niemna. W programie prezentacji wyprawa śladami hrabiego Konstantego Tyszkiewicza, który w XIX wieku spływał Wilią; wizyty w nadwilejskich zaściankach i miasteczkach – Wilejce, Smorgoniach, Żodziszkach, Michaliszkach i Niemenczynie; spotkanie z wychowankami akademii smorgońskiej; feta w pałacu księcia Ludwika Wittgensteina w Werkach i rejsy stateczkami spacerowymi po Wilnie. Spotkanie ilustrowane będzie oryginalną ikonografią z epoki. Od marca na spotkania z cyklu „Opowieści z Kresów” zapraszamy o godz. 12.00 i 18.00. Fot. ze zbiorów Tomasza Kuby Kozłowskiego