Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

„Opowieści z Kresów” – Tam szum Prutu… Od Delatyna do Worochty

16.01.2013

„Opowieści z Kresów” – Tam szum Prutu… Od Delatyna do Worochty

16.01.2013

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
68. spotkanie z cyklu wypełniły obrazy z doliny Prutu – jednej z najpiękniejszych dolin wschodniokarpackich. Tomasz Kuba Kozłowski zabrał słuchaczy w podróż do modnych wsi letniskowych, stacji klimatycznych i baz wypadowych w Gorgany i Czarnohorę. Opowieści z Delatyna, Dory, Jaremcza, Jamny, Mikuliczyna, Tatarowa i Worochty okupowanych przez wczasowiczów, turystów i narciarzy zostały zilustrowane oryginalną ikonografią z epoki ze zbiorów prowadzącego. Organizator: DSH