Inne

  • inne

Inne

Sprawiedliwi 2018: Zgłoszenia do 30 listopada

Sprawiedliwi 2018: Zgłoszenia do 30 listopada


inne  

W 2018 roku poznamy kolejne trzy nazwiska uhonorowane tytułem Sprawiedliwego. Tytuł ten służyć ma upamiętnieniu nie tylko uznanych przez Yad Vashem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, ale wszystkich, którzy w obliczu totalitaryzmu i ludobójstwa mieli odwagę bronić godności człowieka, pomagać ofiarom czy występować w obronie prawdy.
 


Do 30 listopada 2017 roku czekamy na zgłoszenia kandydatur do tytułu Sprawiedliwego. Kandydatury należy przesyłać do sekretarza Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych Anny Ziarkowskiej, drogą elektroniczną a.ziarkowska@dsh.waw.pl lub listową na adres: Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa. Zgłoszenia powinny zawierać biogram wraz z uzasadnieniem i załącznikami potwierdzającymi informacje w biogramie. O wyborze decyduje Komitet Ogrodu Sprawiedliwych.


Nazwiska osób uhonorowanych tytułem Sprawiedliwego zostaną ogłoszone 6 marca 2018, w Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych, podczas uroczystej gali.


Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych ustanowiony został przez Parlament Europejski w maju 2012 roku z inicjatywy działającego we Włoszech Komitetu Światowego Ogrodu Sprawiedliwych (GARIWO). Sygnatariuszem apelu w tej sprawie był Dom Spotkań z Historią. Co roku ogłaszamy trzy sylwetki Sprawiedliwych. Kandydaturę może zgłosić każdy. Wyboru ze zgłoszonych osób dokonuje w głosowaniu Komitet Ogrodu Sprawiedliwych. W skład Komitetu wchodzą wybitni przedstawiciele dyplomacji, kultury i administracji publicznej. Pierwszym przewodniczącym Komitetu był Premier Tadeusz Mazowiecki. Po jego śmierci obowiązki przewodniczącego przejął Zbigniew Gluza, prezes Fundacji Ośrodka KARTA i redaktor naczelny kwartalnika „Karta”. Tytułem Sprawiedliwy można uhonorować jedynie osoby nieżyjące.


Miejscem upamiętnienia Sprawiedliwych w Warszawie jest otwarty 5 czerwca 2014 Ogród Sprawiedliwych przy muranowskim skwerze im. Generała Jana Jura-Gorzechowskiego. Na skwerze co roku sadzone są drzewa, poświęcone pamięci Sprawiedliwych. Obok drzew wmurowywane są pamiątkowe kamienie z imieniem i nazwiskiem, latami życia oraz krótką inskrypcją uzasadniającą wybór.