Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Spotkanie z książką – "Pokój ryski 1921 roku i kształtowanie się międzywojennej Europy Wschodniej" Jerzego Borzęckiego

07.11.2012

Spotkanie z książką – "Pokój ryski 1921 roku i kształtowanie się międzywojennej Europy Wschodniej" Jerzego Borzęckiego

07.11.2012

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Autor książki dzięki analizie nieznanych dotąd materiałów źródłowych (m.in. dokumentów z Archiwum Polityki Zagranicznej Federacji Rosyjskiej; Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historii Społeczno-Politycznej, Archiwum Państwowego Federacji Rosyjskiej oraz Rosyjskiego Głównego Archiwum Wojskowego) rzuca nowe światło na kwestię sowieckiego podejścia do rozejmu z Polską. Sporo uwagi poświęca historycznemu pograniczu polsko-rosyjskiemu i sprawie mniejszości narodowych, porusza także kontrowersyjną kwestię traktowania jeńców wojennych. Publikacja stanowi przyczynek do pogłębionej debaty nie tylko nad konsekwencjami traktatu ryskiego dla relacji polsko-sowieckich, lecz także nad stosunkami dyplomatycznymi między Europą Wschodnią i Zachodnią u progu rodzącej się polskiej niepodległości. W dyskusji udział wzięli prof. Wojciech Roszkowski oraz prof. Wojciech Materski. Rozmowę poprowadził red. Paweł Wroński. Organizatorzy: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, DSH Partnerzy spotkania: HISTMAG.ORG,  Nowa Politologia, TVP Historia