Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Spotkanie z książką – "Odrzucając kłamstwo. Z historii oporu i opozycji antytotalitarnej w XX wieku" Ludwiga Mehlhorna

06.11.2012

Spotkanie z książką – "Odrzucając kłamstwo. Z historii oporu i opozycji antytotalitarnej w XX wieku" Ludwiga Mehlhorna

06.11.2012

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Ludwig Mehlhorn w eseju wprowadzającym do książki: Czy istnieją specjalne cechy osobowości lub właściwości charakteru, które pozwalają pojedynczym ludziom zachować duchową niezależność, nie dać się wcielić do ujednoliconego społeczeństwa, na siłę upodobnić do innych? Autor, sam zaangażowany w działalność opozycyjną w czasach NRD, udziela odpowiedzi twierdzącej i przedstawia subiektywny wybór sylwetek osób i grup działających w opozycji wobec totalitaryzmu. Książka ma formę swoistego eseju będącego zarazem montażem rozmaitych świadectw tekstowych i zdjęć archiwalnych. To przede wszystkim portret pewnej postawy duchowej, tropiący niezwykłe powiązania między ludźmi działającymi w różnych krajach i epokach, ale zawsze idącymi „pod prąd”, bez względu na cenę, jaką przychodzi im  za zapłacić. Freya i Helmuth von Moltke, Władysław Bartoszewski, ks. Jan Zieja, Adolf Reichwein, Jacek Kuroń, Wasyl Stus, Tatiana Wielikanowa, Vaclav Havel – co łączy te postacie? Książka pozwala wejść w ich biografie, zrozumieć ich wybory i wyobrazić sobie, co oznaczało „życie w prawdzie” w warunkach państwa totalitarnego. Publikacja towarzyszy polsko-niemieckiej wystawie stałej pod takim samym tytułem, eksponowanej od 1998 roku w Międzynarodowym Domu Spotkań w Krzyżowej pod Wrocławiem, a przygotowanej przez Kreisau Initiative i Ośrodek KARTA. Wystawa i książka ukazują z jednej strony Krąg z Krzyżowej, na tle niemieckiej opozycji antynazistowskiej, z drugiej – opozycję demokratyczną w powojennej Europie Środkowo-Wschodniej pod rządami komunistów: w ZSRR, Polsce, Czechosłowacji, NRD. Autorzy wystawy skupili się na oporze cywilnym, na postawach obrońców praw człowieka i dysydentów występujących przeciwko władzy totalitarnej w swoim państwie. Ludwig Mehlhorn zmarł w maju 2011 nie dokończywszy pracy nad książką. Jego przyjaciele i współpracownicy –  Fritz Delp, Annemarie Franke i Katarzyna Madoń-Mitzner (współautorka wystawy) –  podjęli jego dzieło i doprowadzili do wydania książki w wersji polskiej i niemieckiej. Gościem wieczoru był jeden z bohaterów książki – prof. Władysław Bartoszewski. O opozycji w PRL i NRD dyskutowali: historyk prof. Andrzej Friszke (Instytut Studiów Politycznych PAN)  i Wolfgang Templin (dawny enerdowski opozycjonista, obecnie dyrektor Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie), a o Ludwigu Mehlhornie, Krzyżowej, pracy nad wystawą i książką opowiedały Annemarie Franke (Fundacja Krzyżowa) i Katarzyna Madoń-Mitzner. Rozmowę poprowadził historyk i dziennikarz, korespondent „Die Welt” w Polsce, Gerhard Gnauck. Organizatorzy spotkania: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie, Dom Spotkań z Historią, Ośrodek KARTA Wydawcy: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego i Kreisau Initiative we współpracy z Ośrodkiem KARTA. Książka jest do nabycia w księgarni DSH.

Książkę można kupić w księgarni DSH. Wersja w języku polskim: 28 zł, w języku niemieckim 40 zł, oba egzemplarze: 60 zł Poniżej w pliku tekst Katarzyny Madoń-Mitzner poświęcony Ludwigowi Mehlhornowi, który ukazał się po śmierci Autora, w 67 numerze kwartalnika "Karta".