Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

W cyklu "Spotkanie z książką" – "Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953"

02.10.2012

W cyklu "Spotkanie z książką" – "Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953"

02.10.2012

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Spotkanie z udziałem autorów: Grzegorza Motyki, Rafała Wnuka, Tomasza Stryjka i Adama F. Barana.  Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Hryciuka: „Zbiór studiów dotyczących podziemia na »zachodnich kresach« ZSRR zawiera bardzo cenny materiał faktograficzny, stanowi pionierskie – i to nie tylko w skali polskiego piśmiennictwa historycznego – ujęcie problemu, dokonane przez najwyższej klasy profesjonalistów, znawców realiów nie tylko polskich(…). Praca jest prawdziwym kompendium wiedzy o niezwykle dramatycznym okresie w dziejach narodów sąsiadujących z Polską lub położonych w jej bezpośredniej bliskości, przynosi także udaną próbę uchwycenia rysów wspólnych, ale też odmienności, specyfiki ich losów w latach 1944-1953.” Grzegorz Motyka  – historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej. Opublikował m.in.: Pany i rezuny. Współpraca AK-WiN i UPA 1945–1947 (1997, współautor: Rafał Wnuk), Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943–1948 (1999), Ukraińska partyzantka 1942–1960 (2006), Od rzezi wołyńskiej do akcji Wisła (2011). Rafał Wnuk – historyk, pracownik Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Redaktor naczelny Atlasu polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956 (2007), autor książek: Za pierwszego Sowieta. Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939 – czerwiec 1941) (2007), Czerwone Bagno. Konspiracja i partyzantka antysowiecka w Augustowskiem (2009, wraz z Tomaszem Strzemboszem). Tomasz Stryjek – historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN, wykładowca Collegium Civitas w Warszawie. Opublikował m.in.: Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji (2000), Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991–2004 (2007). Adam F. Baran – pedagog i historyk, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Autor książek m.in.: Walka o kształt harcerstwa w Polsce (1980–1990). Niepokorni i niezależni (2007), Profesor Strzembosz. Historyk Armii Krajowej, harcerz i wychowawca (2009), redaktor Od zniewolenia do wolności. Studia historyczne (2009). | Organizatorzy: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar, DSH