Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Opozycyjna codzienność oraz "Podziemny Tygodnik Mazowsze" – spotkanie towarzyszące 4. edycji "Wyłącz system"

31.05.2012

Opozycyjna codzienność oraz "Podziemny Tygodnik Mazowsze" – spotkanie towarzyszące 4. edycji "Wyłącz system"

31.05.2012

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Spotkanie z byłymi opozycjonistkami: Ludwiką Wujec (polityk, urzędniczka samorządowa, działaczka opozycji demokratycznej w PRL) i Joanną Szczesną (dziennikarka, reporterka i pisarka, działaczka opozycji demokratycznej w PRL). W programie wieczoru również pokaz filmu Podziemny Tygodnik Mazowsze (Polska, 2006, 26') w reż. Edyty Wróblewskiej. Dokument to ilustrowana materiałami archiwalnymi z czasów stanu wojennego opowieść o „Tygodniku Mazowsze”. Wśród  założycieli i współpracowników legendarnego tygodnika było wiele kobiet, łącznie z redaktor naczelną –  Helena Łuczywo. Bohaterki filmu – m.in. Anna Dodziuk, Ewa Kulik-Bielińska, Helena Łuczywo, Joanna Szczęsna – opowiadaja  o swoich doświadczeniach z pracy i życia w podziemiu. Spotkanie prowadziła Monika Powalisz, reżyserka i dramatopisarka. Więcej informacji: www.wyłączsystem.pl oraz program wszystkich wydarzeń w ramach WYŁĄCZ SYSTEM VOL. 4 KOBIETA WOBEC SYSTEMU Uzupełnienie i rozwinięcie tematów poruszanych w czasie spotkań i wydarzeń w ramach tegorocznego  – dedykowanego kobietom – Święta Wolności, znajdą Państwo w kwartalniku "Karta". W najnowszym, 71. numerze ukazały się obszerne artykuły o znanych i mniej znanych opozycjonistkach, w tym:
  • Szefowa podziemia Ewy Kulik-Bielińskiej (działaczka SKS-u w Krakowie, redaktorka prasy niezależnej i podziemnej, organizatorka infrastruktury podziemnego Regionu Mazowsze),
  •  
  • Kobiety Tygodnika Anny Dodziuk (psychoterapeutka, publicystka, w latach 1980-81 wicedyrektorka Agencji Prasowej "Solidarność", po ogłoszeniu stanu wojennego związana z "Tygodnikiem Mazowsze"),
  •  
  • Za głosem pamięci Alicji Maciejowskiej (dziennikarka radiowa, dokumentalistka, w stanie wojennym zwolniona z pracy w Programie Trzecim, autorka książki Przerwane życiorysy. Obława Augustowska),
  •  
  • Portety Niny Makowieckiej (przez całe życie zawodowe, poza latami 1981-89, związana z TVP, dziennikarka w prasie podziemnej, do TVP wróciła wraz ze Studiem "Solidarność" oraz Barbary Rogalskiej (dziennikarka TVP, w stanie wojennym zwolniona z pracy, działała w nielegalnym Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, współorganizatorka Studia "Solidarność"), a w nich opowieści, fragmenty listów mniej znanych kobiet zaangażowanych w działalność opozycyjną: Grażyny Zawadzkiej-Wołek (montażystka w TVP, w stanie wojennym zwolniona z pracy), Elżbiety Regulskiej-Chlebowskiej (związana z KOR, współpracowniczka "Robotnika", "Biuletynu Informacyjnego", "Tygodnika Mazowsze"), Agnieszki Makowieckiej (lekarka, psychoanalityczka, w latach 80. jej mieszkanie służyło za punkt kolportażu prasy podziemnej), Krystyny Kolasińskiej (założycielka „Solidarności" w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie, wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej, członkini Komitetu Strajkowego w WOSP, kolporterka podziemnych wydawnictw, współpracowała z Zofią i Zbigniewem Romaszewskimi w Komisji Interwencyjnej "Solidarności"), Ewy Choromańskiej (lekarz chirurg, członkini „Solidarności” i KPN, po aresztowaniu Macieja Zaleskiego szefowa Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego), Ewy Siarkiewicz-Bivand (działaczka „solidarności” na Uniwersytecie w Poznaniu, internowana i zmuszona do emigracji), Grażyny Petryckiej (inżynier, pracowała w Instytucie Tele- i Radiotechniki, tygodniku „Politechnik, żona operatora filmowego Jacka Petryckiego), Maryny Miklaszewskiej (autorka Mikołajka w szkole PRL, współpracowniczka wydawnictw podziemnych i radia „Solidarność”, Agnieszki Maciejowskiej (związana z KOR, działaczka podziemia, organizatorka ogólnopolskiego kolportażu wydawnictw podziemnych), Marii Twardowskiej (współzałożycielka podziemnego wydawnictwa CDN, aresztowana razem z Czesławem Bieleckim, w więzieniu spędziła półtora roku).