Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Wielki Głód w Mołdawii w latach 1946-47

08.11.2016

Wielki Głód w Mołdawii w latach 1946-47

08.11.2016

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Spotkanie poświęcone nieznanemu tematowi – Wielkiemu Głodowi w Mołdawii w latach 1946-47. W dyskusji udział wezmą: historycy Vadim Guzun i Igor Cașu oraz dziennikarka i teatrolożka Larisa Turea, autorka książki „Księga Wielkiego Głodu" (wyd. Curtea Veche, 2008). Spotkanie poprowadzi Bogumił Luft, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Rumunii i w Republice Mołdawii. 70 lat po Wielkim Głodzie w Mołdawii temat ów pozostaje całkowicie nieznany w Polsce i bardzo mało zbadany w Rumunii. Wiele napisano o Wielkim Głodzie w latach 1932-1933 na Ukrainie, ale ile osób wie, że podobne doświadczenie stało się udziałem Mołdawii? Głód w tym regionie nie został wywołany przez suszę, jak twierdzi się w dokumentach z epoki, ale przez celowe działanie władz komunistycznych. W szczytowym momencie głosu zmarło ponad 250 tysięcy ludzi. Punktem wyjścia do dyskusji będzie książka Larisy Turea, zawierająca wstrząsające świadectwa tych, którzy przeżyli. Są to świadectwa ludzi z różnych grup społecznych (chłopów, robotników, intelektualistów), pochodzących ze wszystkich regionów geograficznych, wsi i miast Mołdawii. Do relacji świadków autorka dołączyła informacje odkryte w archiwach. „Reżimy komunistyczne nie mogą być oddzielone od zjawiska Wielkiego Głodu, które jak dobrze wiadomo jest niezwykle skutecznym instrumentem manipulacji i odczłowieczania. Czynniki, które spowodowały tę klęskę, są rozliczne – jest wśród nich również susza. Ale susza nie jest czymś niespotykanym w tej strefie klimatycznej, a więc musi być uznana za przyczynę ostatnią. Głównym reżyserem Wielkiego Głodu było państwo sowieckie, które robiło użytek z tego straszliwego scenariusza w Rosji, nad Wołgą w latach dwudziestych i na Ukrainie w roku 1933, po to by sterroryzować chłopów i narzucić za wszelką cenę kolektywizację rolnictwa" – pisze Larisa Turea. Igor Cașu jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu „Alexandru I. Cuza" w Jassach (1995), doktorem historii tejże uczelni (2000) na podstawie pracy na temat polityki narodowościowej w Mołdawii sowieckiej w latach 1944-1989. Stypendysta Fundacji Fulbrighta (2000) i CEP Alumnus (2001-2003). Wykładowca na Wydziale Historii Mołdawskiego Uniwersytetu Państwowego (od 1998 do dzisiaj). W latach 2005-2007 przebywał na stażu w Szwajcarii, na uniwersytetach we Fryburgu i Genewie. Jest ekspertem Komisji do spraw Analizy Dyktatury Komunistycznej w Rumunii odpowiedzialnym za dział dotyczący terroru w Mołdawskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej. W październiku 2010 został dyrektorem (założycielem) Ośrodka Studiów nad Totalitaryzmem Wydziału Historii i Filozofii Mołdawskiego Uniwersytetu Państwowego. Jest komentatorem mołdawskiego wydania dziennika „Adevărul", gdzie redaguje cotygodniową rubrykę zatytułowaną „Archiwa komunizmu". Jest też reporterem Radia Wolna Europa, gdzie prowadzi program „Historia przeżyta". Vadim Guzun jest dyplomatą i doktorem historii w Instytucie Historii „George Baritiu" Akademii Rumuńskiej w Kluż-Napoca. Wśród jego publikacji są „Imperium Głodu: sztuczny Wielki Głód w ZSRS i jego wpływ na przestrzeń rumuńską, 1921-1922, 1931-1933, 1946-1947" (2014), opracowanie „Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932-1933 – działania na rzecz jego uznania na szczeblu krajowym i międzynarodowym" (2013, współautorstwo), monografia „Wielkie Głody sowieckie, 1926-1936" (2011), „Wielki Głód, piatiletka i gospodarstwo skolektywizowane: rumuńskie dokumenty dyplomatyczne" (2011). Larisa Turea jest dziennikarką, krytykiem literackim, członkinią Związku Pisarzy Mołdawii, członkinią Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (z siedzibą w Paryżu). Obecnie jest kierownikiem wydziału zagranicznego, sekretarzem literackim Teatru Narodowego „Mihai Eminescu" w Kiszyniowie, współpracownikiem czasopism „Timpul", „Contrafort" i Sud-Est cultural", założycielką i redaktorką naczelną „Gazety Teatru Narodowego".