Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Julia Hartwig: nie tylko wiersze

02.02.2012

Julia Hartwig: nie tylko wiersze

02.02.2012

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Spotkanie z wybitną polską poetką Julią Hartwig. Rozmowę o jej życiu, twórczości oraz wydanym pod koniec 2011 roku „Dzienniku” poprowadzi Remigiusz Grzela. Tom zawiera fragmenty dziennika obejmujące lata 2008–2010, ale opowiadające o całym powojennym życiu poetki w Warszawie. Poetka wspomina młodość, sięga pamięcią aż po drugą połowę lat 40., ale też odnosi się do wydarzeń bieżących, takich jak demonstracje pod Pałacem Prezydenckim w lecie 2010 roku. Opowiada o podróżach po Włoszech, Francji i USA, wspólnym życiu z Arturem Międzyrzeckim, kreśli portrety przyjaciół i znajomych, wspomina m.in. Josifa Brodskiego, Marka Edelmana, Jana Lebensteina, Bronisława Geremka, Leszka Kołakowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kota Jeleńskiego, Jerzego Turowicza. Fot. Anna Piotrowska