Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Aleksander Krzyżanowski, Generał Wilk

26.10.2011

Aleksander Krzyżanowski, Generał Wilk

26.10.2011

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Aleksander Krzyżanowski służył w I Korpusie Polskim gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, walczył w wojnie 1920 roku; w latach 1941-1944 pełnił funkcję komendanta Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK. W lipcu 1944 roku został aresztowany przez NKWD, a później wywieziony w głąb Rosji. Zwolniony z obozu internowanych, wrócił do kraju, gdzie w 1948 roku został aresztowany przez UB.  W 1951 roku zmarł w więzieniu mokotowskim roku po okrutnym śledztwie. W rozmowie udział wzięli m.in. Olga Krzyżanowska córka generała, prof. Krzysztof Tarka autor monografii o Aleksandrze Krzyżanowskim, Małgorzata Szejnert autorka książki Wśród żywych duchów. Prowadzenie Jerzy Kisielewski.