Edukacja

Wyniki konkursu „Polacy z wyboru w walce o Niepodległą”

Wyniki konkursu „Polacy z wyboru w walce o Niepodległą”


konkursy szkoła podstawowa gimnazja i licea  

19.11.2018 w Domu Spotkań z Historią nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Polacy z wyboru w walce o Niepodległą”. Na uroczystej gali zgromadzili się uczniowie i nauczyciele biorący udział w konkursie, przedstawiciele rodzin bohaterów projektu (rodów Boernerów, Szlenkierów, Kuhnke, Weigle oraz Wedlów) oraz organizatorzy (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Dom Spotkań z Historią).Jury w składzie Małgorzata Fałkowska-Warska (DSH), Tomasz Markiewicz (FWPN), Tadeusz Świątek (varsavianista, historyk), Arkadiusz Walczak (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń), Krzysztof Wittels (współautor projektu „Polacy z wyboru”) jednogłośnie podjęło decyzję o nieprzyznaniu nagrody głównej. Uzasadnienie tej decyzji znajduje się w załączonym protokole.

Jury przyznało 3 równorzędne wyróżnienia, a wraz z nimi nagrody rzeczowe (głośniki bezprzewodowe oraz powerbanki):

Wyróżnienia przyznano:

- Zespołowi Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego za film pt. „Generał Gustaw Orlicz-Dreszer”. Pracę pod opieką p. Jarosława Marciszewskiego przygotowali: Martyna Karabin, Konrad Nowak, Robert Podlecki, Maciej Staniszewski, Daria Świerk. Jury przyznało wyróżnienie w uznaniu za wysoką atrakcyjność pracy, dogłębną analizę bohatera i ciekawe przedstawienie jego sylwetki.

- Szkole podstawowej nr 314 im. Przyjaciół Ziemi za film pt. „Walka o godność Andersa”. Pracę pod opieką p. Katarzyny Bis przygotowali Wiktoria Grubecka, Aleksander Witan, Gabriela Grudniewska, Karol Kaczmarczyk, Krystian Do oraz Bartłomiej Kuć. Jury doceniło pracę za jej oryginalność i interesujące ujęcie tematu konkursu.

- VIII LO im. Władysława IV za multimedialny spacer po Warszawie zatytułowany „I oni też walczyli o polską niepodległość”. Pracę pod opieką p. Ewy Berbeckiej przygotowali Mateusz Wasilewski, Michał Kukla, Paweł Golec oraz Piotr Jóźwiak. Wyróżnienie przyznano w uznaniu za ciekawą formę pracy oraz szerokie rozumienie pojęcia niepodległości.

Wyróżnionym zespołom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczniom bardzo dziękujemy za udział w konkursie!

Temat prac konkursowych tegorocznej edycji brzmiał: „Polacy pochodzenia niemieckiego w walce o polską niepodległość”. Jako inspiracje proponowaliśmy sylwetki Ignacego Boernera, Wandy Gertz, Władysława Andersa, Gustawa Orlicz-Dreszera czy bp. Juliusza Bursche. Informacje o innych osobach pochodzenia niemieckiego, które przyczyniły się do niepodległości Polski, można znaleźć tutaj: www.polacyzwyboru.pl.

W konkursie brały udział zespoły złożone z od trzech do sześciu uczniów szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej z terenu Warszawy lub Mazowsza. Zespoły pracowały pod kierunkiem nauczyciela. Prace nadsyłano w formach: filmu lub audycji radiowej (do 15 min); prezentacji/wystawy multimedialnej do 15 slajdów lub 15 opracowanych zdjęć/obiektów; tekstu, książki, reportażu, folderu, przewodnika, komiksu lub kolażu w formie pdf do 15 stron; gry miejskiej lub spaceru. Nagrodą główną była wycieczka zespołu do Berlina.

Tematem konkursu przeprowadzonej w 2015 roku, byli „Polacy z wyboru”. Prace miały dotyczyć losu warszawian o niemieckich korzeniach i ich wkładu w życie społeczne, gospodarcze i kulturalne stolicy.

Zwycięskie prace:

  • „Trzy pokolenia Wedlów”, Mikołaj Szyszkowski i Borys Sławiński pod opieką p. Agaty Gołaj, szkoła podstawowa nr 68 im. Artura Oppmana

  • „Ród Ulrichów”, Kamila Żmijewska i Weronika Suchenek pod opieką p. Rafała Sendyki, Gimnazjum nr 1 im. Roberta Schumana


Organizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń