Edukacja

Konkurs „Polacy z wyboru w walce o Niepodległą”

Konkurs „Polacy z wyboru w walce o Niepodległą”


konkursy szkoła podstawowa gimnazja i licea  

Uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zachęcamy do udziału w konkursie „Polacy z wyboru w walce o Niepodległą”. Tematem prac konkursowych powinien być projekt historyczny dotyczący dziejów społeczności pochodzenia niemieckiego i jej zaangażowania w walce o odzyskanie przez Polskę niepodległości.Sylwetki Ignacego Boernera, Wandy Gertz, Władysława Andersa, Gustawa Orlicz-Dreszera czy bp. Juliusza Bursche mogą stanowić inspirację dla uczniów w przygotowaniu autorskich projektów edukacyjnych. Więcej informacji o innych osobach pochodzenia niemieckiego , które przyczyniły się do niepodległości Polski można znaleźć na www.polacyzwyboru.pl

Temat: Polacy pochodzenia niemieckiego w walce o polską niepodległość

Zespoły: 3-6 uczniów pod kierunkiem 1 nauczyciela ze szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej z terenu Warszawy lub Mazowsza

Terminy:

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: m.falkowska@dsh.waw.pl

Forma prac:

  • film lub audycja radiowa (do 15 min.);
  • prezentacja/wystawa multimedialna do 15 „screenów” lub 15 opracowanych zdjęć/obiektów;
  • tekst/książka/reportaż/folder/przewodnik/komiks/kolaż w formie pdf do 15 stron
  • gra miejska;
  • spacer miejski.


Nagroda główna: Wycieczka zespołu do Berlina

Przed zgłoszeniem zespołu prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu!

Przydatne punkty programowe DSH:

  • warsztaty z pakietu „Polacy z wyboru”, 
  • spotkania z cyklu „Miasta Pamięci”,
  • spacer ścieżką niemiecką.


Poprzednia edycja konkursu

Tematem poprzedniej edycji konkursu, przeprowadzonej w 2015 roku, byli „Polacy z wyboru”. Prace miały dotyczyć losu warszawian o niemieckich korzeniach i ich wkładu w życie społeczne, gospodarcze i kulturalne stolicy.

Zwycięskie prace:

  • „Trzy pokolenia Wedlów”, Mikołaj Szyszkowski i Borys Sławiński pod opieką p. Agaty Gołaj, szkoła podstawowa nr 68 im. Artura Oppmana

  • „Ród Ulrichów”, Kamila Żmijewska i Weronika Suchenek pod opieką p. Rafała Sendyki, Gimnazjum nr 1 im. Roberta Schumana


Organizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń