Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne

Archiwum wydarzeń

Budujemy nowy dom. Odbudowa Warszawy w latach 1945–1952

07.07.2011 - 16.10.2011

Budujemy nowy dom. Odbudowa Warszawy w latach 1945–1952

07.07.2011 - 16.10.2011

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne
wydarzenia archiwalne wystawy archiwalne  

Wystawa, autorstwa varsavianistów Jerzego S. Majewskiego i  Tomasza Markiewicza, poświęcona jest odbudowie Warszawy w  latach powojennych. Ukazuje skalę zniszczeń i prezentuje zabytki odtworzone po II wojnie światowej, a  także te, które znikły z  pejzażu miasta już w  trakcie jego odbudowy. Przygotowane w  Biurze Odbudowy Stolicy (BOS), plany do dziś określają w  decydującym stopniu kształt urbanistyczny centrum stolicy. Wystawa przypomina decyzje polityczne, które miały istotny wpływ na kształt odbudowy i  przebudowę Warszawy oraz sylwetki ludzi zatrudnionych w  Biurze Odbudowy Stolicy. Odbudowa Warszawy często poddawana jest krytyce. Rozebrano bowiem wówczas setki, czy nawet tysiące wypalonych kamienic z  przełomu XIX i  XX wieku, z  których część można było uratować. Równocześnie przedsięwzięciem nowatorskim, podjętym po raz pierwszy na taką skalę w dziejach, była rekonstrukcja zabytków Traktu Królewskiego oraz Starego i  Nowego Miasta. Odtworzoną warszawską Starówkę w  1980 roku wpisano na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Na wystawie prezentowane będą unikatowe zdjęcia stolicy – wiele z nich publikowanych jest po raz pierwszy. Wystawę zrealizowano z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wernisaż: 7.07, godz. 14.00; spotkanie z autorami: godz. 18.00. Organizator: DSH. Współorganizatorzy: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, FORUM. Partnerzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Polska Agencja Prasowa, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Veda.