Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

W cyklu „PRL bocznymi drzwiami” – Nie matura, lecz chęć szczera… – wizja awansu społecznego i degradacji w filmach epoki PRL

28.04.2011

W cyklu „PRL bocznymi drzwiami” – Nie matura, lecz chęć szczera… – wizja awansu społecznego i degradacji w filmach epoki PRL

28.04.2011

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Kolejne spotkanie w cyklu „PRL bocznymi drzwiami” poświęcone będzie wizji awansu społecznego i degradacji w filmach epoki Peerelu. Jednym z najbardziej popularnych motywów filmu lat 1950–1989 były przemiany społeczeństwa polskiego po 1944 roku. W filmach propagandowych pokazywano migracje ze wsi do miast, powstawanie nowej inteligencji i robotników wielkoprzemysłowych, a z drugiej strony – degradację społeczną i ekonomiczną klas uznawanych za wrogie: przedwojennej inteligencji, arystokracji, mieszczaństwa. Filmy o celach ambitniejszych sugerowały zarazem, że koszty tych procesów, ocenianych przez władze jako sukces systemu, bywały ogromne i tragiczne. Spotkanie prowadziła Grażyna Szelągowska (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego).  Na zdjęciu: Stanisław Tym, kadr z filmu "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" Stanisława Barei Prof. Jerzy Kochanowski, pomysłodawca cyklu "PRL bocznymi drzwiami": Nieważne czy nosiło się w kieszeni legitymację partyjną, czy różaniec, przetrwanie PRL w pełnej zgodzie z literą ówczesnego prawa było trudne i jak się zdaje – niezwykle rzadkie.  Rzeczywistość daleko odbiegała od zarówno  lukrowanego obrazka malowanego przez peerelowską propagandę, jak od często obecnie kreowanego wizerunku ciągłej walki dobrego społeczeństwem ze złą władzę. W planowanym cyklu spotkań poświęconych różnym przejawom codzienności lat 1945-1989 – od problemów z mięsem do dnia powszedniego dyplomaty – nikt oczywiście nie będzie przekonywał, że peerelowska władza była dobra. Spróbujemy natomiast pokazać inne, nieoficjalne oblicze PRL, słabo widoczne, kiedy patrzy się „od frontu”.  Podglądanie przez boczne drzwi przynosi znacznie lepsze efekty.  Zadaniem historyków prowadzących spotkania nie będzie stwierdzenie, że „tak było”. Chcemy raczej poruszyć pamięć, skłonić do społecznego dokumentowania umykającej (nie)dawnej codzienności, w tym jej nieoficjalnych, a tym samym mniej znanych zakątków. Cykl został zainspirowany wystawą DSH i Agencji FORUM Cztery pory Gierka Poprzednie spotkania w cyklu PRL bocznymi drzwiami: 23 września 2010: Problem nr 1, czyli mięso w PRL-u 21 października2010: Pieniądze polskie i prawdziwe, czyli dolar w PRL-u 25 listopada2010: Jesteśmy za biedni, żeby wypoczywać w kraju... Polski turysta za (socjalistyczną) granicą 9 grudnia 2010:  W bocznej kieszeni... Co o mieszkańcach PRL-u mówiły dowody osobiste 13 stycznia 2011: Między bimbrownią a meliną. 3 lutego 2011: Prawie prywatna pompa, czyli paliwowe przygody w PRL 10 marca 2011: Konflikt pokoleń i narodziny kultury młodzieżowej w filmie epoki realnego socjalizmu