Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Wspólna Historia. Seminarium dla nauczycieli i pedagogów z Polski, Niemiec i Ukrainy

16.03.2011 - 20.03.2011

Wspólna Historia. Seminarium dla nauczycieli i pedagogów z Polski, Niemiec i Ukrainy

16.03.2011 - 20.03.2011

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Seminarium dla nauczycieli i pedagogów z Polski, Niemiec i Ukrainy
Miejsce: Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, Krzyżowa k. Wrocławia
 
Jak rozmawiać z młodzieżą o najnowszej historii? Jak przekazać jej wielowymiarowy charakter? Jak interpretować ją w kontekście regionalnym, narodowym, europejskim i globalnym? Jak uczyć krytycznego podejścia do historycznych interpretacji? Jak rozmawiać o wpływie polityki na narrację historyczną? I jak stwarzać młodzieży możliwość poznawania historii w międzynarodowej grupie? Podczas warsztatów, dyskusji, referatów i prezentacji uczestnicy seminarium będą szukać odpowiedzi na powyższe pytania. W programie znajdą się między innymi: debata nt. odbioru historii i jej prezentacji w kontekście regionalnym, narodowym i europejskim; referaty z zakresu historii i dydaktyki; analiza dwunarodowych i międzynarodowych podręczników, dyskusja o wpływie polityki na tworzenie historii, prezentacja międzynarodowych projektów historycznych a także warsztat na temat finansowania projektów trójstronnych. Na podstawie zebranych informacji uczestnicy opracują nowe koncepcje zajęć w kontekście trójstronnym. Do udziału zapraszamy pedagogów zainteresowanych nauczaniem historii w perspektywie transnarodowej, poszukujących nowych inspiracji i chcących tworzyć autorskie programy nauczania w wielonarodowym gronie.
 
Koszty udziału: Polacy – 50 €, Niemcy – 60 €, Ukraińcy – 40 €
Zwrot kosztów podróży do 50%, jednak nie więcej niż 80€.
Termin zgłoszeń: do 12 marca 2011.
Zgłoszenia proszę nadsyłać pod adres: p.filipkowski@karta.org.pl