Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Spotkanie z książką – "Zanim złamano ENIGMĘ… Rozszyfrowano Rewolucję. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918-1920" Grzegorza Nowika

18.10.2010

Spotkanie z książką – "Zanim złamano ENIGMĘ… Rozszyfrowano Rewolucję. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918-1920" Grzegorza Nowika

18.10.2010

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Dyskusja o książce poświęconej roli polskiego radiowywiadu podczas wojny z bolszewicką Rosją i sensacyjnych informacjach zawartych w publikacji okazała się wyjątkowo interesująca; na spotkaniu gościliśmy blisko 300 osób. Książka jest rozwinięciem monografii Zanim złamano ENIGMĘ (2005). W obu częściach autor opowiada o osiągnięciach polskiego radiowywiadu i kryptologii odsłaniając niemal nieznane obrazy wojny 1920. W rozmowie udział wzięli: autor książki, Grzegorz Nowik;  prof. Wojciech Materski, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN; dr Marek Tarczyński, kierownik Zespołu Badawczego Wojny 1920 w Wojskowym Biurze Badań Historycznych; prof. Janusz Cisek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego; prof. Janusz Odziemkowski z UKSW; ppłk. dr Juliusz S. Tym z AON; Krzysztof Jaraczewski, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego; Krzysztof Dudek, dyrektor Narodowego Centrum Kultury i Tadeusz Kotarski, dyrektor Oficyny Wydawniczej Rytm.
Organizatorzy: Oficyna Wydawnicza Rytm, Muzeum Józefa Piłsudskiego, DSH. Książka jest dostępna w Księgarni XX wieku DSH.