Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

W cyklu „Kino kresowe” – "Prorok z Wilna" (2007, 20 min), reż. Grzegorz Górny; "Ponary" (2003, 31 min), reż. Grzegorz Górny

06.10.2010

W cyklu „Kino kresowe” – "Prorok z Wilna" (2007, 20 min), reż. Grzegorz Górny; "Ponary" (2003, 31 min), reż. Grzegorz Górny

06.10.2010

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Grzegorz Górny przypomina sylwetkę prof. Mariana Zdziechowskiego, rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, wybitnego filozofa, pisarza i publicysty, który w swoich książkach trafnie przewidział starcie komunizmu z faszyzmem i skutki tego dla Polski. Drugi film poświęcony jest jednej z największych zbrodni, do jakich doszło na Kresach w latach wojny. W podwileńskich Ponarach w latach 1941–1944 Niemcy i Litwini wymordowali ponad 100 tysięcy mieszkańców Wileńszczyzny – Żydów, Polaków, Romów i Rosjan. O zbrodni opowiadają historycy, świadkowie tamtych wydarzeń i ich potomkowie. W spotkaniu wezmą udział członkowie Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska”.