Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

"Miasto na szklanych negatywach" – wystawa w Traffic Club oraz promocja nowego albumu varsavianistycznego DSH

26.07.2010 - 08.08.2010

"Miasto na szklanych negatywach" – wystawa w Traffic Club oraz promocja nowego albumu varsavianistycznego DSH

26.07.2010 - 08.08.2010

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Na wystawie prezentujemy zdjęcia znanego niemieckiego fotoreportera, Willy'ego Römera, który w czasie I wojny światowej jako żołnierz niemiecki stacjonował w Warszawie, gdzie wykonał blisko 60 zdjęć okupowanego miasta. Utrwalone na szklanych negatywach fotografie tworzą niezwykle cenny zapis historii Warszawy, która w tym czasie odzyskuje pozycję stolicy. Ze zdjęć wyłania się jej wielowymiarowy obraz: widzimy zarówno znane, historyczne budynki, które stały się siedzibą nowych władz miasta, jak i biedę żydowskich dzielnic i codzienność okupowanej przez Niemców stolicy. Zdjęć na wystawę użyczyło pbk - Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte Fotografie prezentowane na wystawie znalazły się w albumie Miasto na szklanych negatywach wydanym przez Dom Spotkań z Historią w 2010 roku. Poprzedzają je teksty historyczne znanych varsavianistów: Tomasza Markiewicza o Warszawie w czasie I wojny światowej oraz Jana Jagielskiego o żydowskich mieszkańcach stolicy. Postać Willy'ego Römera przybliża tekst profesora Dietharta Kerbsa, historyka specjalizującego się w historii fotografii niemieckiej okresu Republiki Weimarskiej, ilustrowany ponad 20 najbardziej znanymi i charakterystycznymi dla Römera fotografiami berlińskimi. Album jest dostępny w Księgarni Historycznej DSH przy ul. Karowej 20 oraz w Traffic Club przy ul. Brackiej 25. Więcej o albumie