Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

„Spojrzenia na warszawskie getto” – Wędrówka Domu Sierot Korczaka

22.06.2010

„Spojrzenia na warszawskie getto” – Wędrówka Domu Sierot Korczaka

22.06.2010

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Dom Sierot Korczaka przenosił się z Krochmalnej na Chłodną, potem na Sienną 16, by dotrzeć ostatecznie na Umschlagplatz. Prześledziliśmy wszystkie lokalizacje Korczakowskiego sierocińca. Wspomnieliśmy także o innych domach dziecka, internatach i półinternatach w getcie warszawskim. Odprowadziliśmy dzieci i ich wychowawców na rampę kolejową przy Stawkach. Wieczór prowadził dr Jacek Leociak, historyk literatury z Instytutu Badań Literackich PAN oraz Centrum Badań nad Zagładą Żydów, autor wielu publikacji na temat Holokaustu i historii warszawskiego getta, m.in. współautor książki Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście. Cykl "Spojrzenia na warszawskie getto" prowadzimy od stycznia 2009 r. Pierwszą odsłoną cyklu był wirtualny spacer po wybranych ulicach (m.in. Leszno, Nowolipie, Miła, Krochmalna, Stawki) i opowieści o związanych z nimi ludziach i wydarzeniach. W odsłonie drugiej autor zaprasza do zatrzymania się i skupienia uwagi na wybranych miejscach: mostach, sierocińcach, siedzibach instytucji getta, świątyniach - ważnych punktach dzielnicy żydowskiej w Warszawie. Jacek Leociak o cyklu: "To rozważania o getcie sfotografowanym i getcie opisanym, o getcie zapamiętanym i zapomnianym, o getcie istniejącym tam i wtedy oraz o nieistniejącym tu i teraz, a więc o miejscu po getcie. Punktem wyjścia do rozważań są konkretne miejsca: ulice, place, kamienice, świątynie, instytucje... Przyglądając się im, spróbujemy dotrzeć do związanych z nimi ludzi, do ich doświadczeń, do tego co pozostało w indywidualnej i zbiorowej pamięci."