Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne

Archiwum wydarzeń

Droga do samorządu 1916–1990

08.06.2010 - 16.06.2010

Droga do samorządu 1916–1990

08.06.2010 - 16.06.2010

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne
wydarzenia archiwalne wystawy archiwalne  

Z okazji 20-lecia samorządności w Polsce DSH i Ośrodek KARTA zaprezentował wystawę Droga do samorządu 1916–1990 oraz okolicznościową broszurę, których tematem są polskie doświadczenia samorządności w XX wieku: od roku 1916 (powstanie pierwszej warszawskiej Rady Miejskiej), do 1990 (pierwsze po II wojnie światowej wolne wybory do władz samorządowych). Tak wyznaczone ramy czasowe pozwalają na ukazanie narodzin polskiej samorządności, jej niełatwego położenia w II Rzeczpospolitej, głębokiego kryzysu czy wręcz zaniku w okresie PRL, a także odrodzenia po 1989 roku. Wystawa i broszura opierają się na tekstach źródłowych zestawionych z ikonografią. Ekspozycji towarzyszyły dyskusje poświęcone samorządności w Polsce. Organizatorzy: DSH, Ośrodek KARTA