Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Spotkanie z cyklu „Architektura polityczna” – Warszawa carów

11.03.2010

Spotkanie z cyklu „Architektura polityczna” – Warszawa carów

11.03.2010

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
Spotkanie z cyklu „Architektura polityczna” – Warszawa carów Spotkanie prowadził Jarosław Trybuś. Wykład o związkach warszawskich budynków z polityką.  Problem jest szczególnie interesujący i złożony w mieście o tak trudnej historii. Architektura często staje się dla władzy cenną tubą propagandy. Bez architektury nie można się obyć, zatem komunikat, mniej lub bardziej zakamuflowany, który niosą budynki trafia do całej społeczności. Stąd trudna rola architektów, ale i ciekawe zagadnienie dla historyków architektury i idei, by wyłuskać z budynku te znaczenia, które programowo mu nadano, a których ostrość z czasem się zatarła. W najnowszej historii Warszawie dają się zaobserwować kolejne etapy polityki wymazywania z mapy architektonicznej miasta wcześniejszych naleciałości niosących komunikat uważany za obcy i wrogi. Zjawisko to, które prof. Marta Leśniakowska nazwała trafnie „strategią zapominania”, dotyczy zarówno obecnej niechęci do architektonicznych pozostałości PRL-u, jak i wcześniejszego niszczenia przez władzę ludową pamiątek uznawanych za burżuazyjne, czy awersji władz międzywojennych wobec śladów panowania zaborców. W okresie zaborów władza prowadziła dwutorową politykę w dziedzinie architektury i przestrzeni miasta. Z jednej strony ograniczano reprezentacyjne inwestycje, o ile nie służyły rusyfikacji, z drugiej przekształcano istniejące budynki na modłę carską. Ofiarą przebudów padł wtedy m.in. Pałac Staszica czy kościół przy placu Krasińskich. Wzniesiono kilka cerkwi, pomników i koszary.