Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Usłyszcie mój krzyk

06.03.2009

Usłyszcie mój krzyk

06.03.2009

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
W setną rocznicę urodzin Ryszarda Siwca w DSH został pokazany film dokumentalny Macieja Drygasa Usłyszcie mój krzyk (1991, 46 min). 8 września 1968 podczas dożynek na Stadionie X-lecia podpalił się Ryszard Siwiec, księgowy z Przemyśla. Wcześniej rozrzucił ulotki z protestem przeciw inwazji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Jego samospalenia niemal nie zauważano, ani na stadionie, ani w zachodnich mediach. Kiedy pół roku później w Pradze podpalił się Jan Palach, cały świat dowiedział się o jego czynie. W filmie wykorzystano krótki fragment taśmy z archiwum WFD, na której zarejestrowano samospalenie się Siwca. Przed filmem dyskusja o społecznej inicjatywie nadania Stadionowi Narodowemu imienia Ryszarda Siwca. W dyskusji udział wzięli prof. Jerzy Eisler i Maciej Drygas.