Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne

Archiwum wydarzeń

Teraz będzie Polska. Rok 1918

11.11.2008 - 31.01.2009

Teraz będzie Polska. Rok 1918

11.11.2008 - 31.01.2009

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne
wydarzenia archiwalne wystawy archiwalne  

Wystawa przywołuje atmosferę ostatnich miesięcy przed odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. Obserwujemy wyzwalający się Kraków, Lublin, Warszawę, Lwów, Poznań… Archiwalnym zdjęciom, ulotkom, plakatom i dokumentom towarzyszą relacje świadków tamtych dni, w kronikarskich zapisach i fragmentach korespondencji powraca klimat sprzed 90 lat. Wystawa „Teraz będzie Polska. Rok 1918” została przygotowana m.in. na podstawie materiałów źródłowych do albumu Rok 1918. Odzyskiwanie Niepodległej wydanego przez Ośrodek KARTA, DSH  i Agorę S.A.