Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne

Archiwum wydarzeń

Pamiętać, badać, upamiętniać

02.10.2008 - 19.10.2008

Pamiętać, badać, upamiętniać

02.10.2008 - 19.10.2008

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne
wydarzenia archiwalne wystawy archiwalne  

Ekspozycja przygotowana przez Fundację Brandenburskich Miejsc Pamięci w ramach Prezentacji Brandenburgii w Warszawie. Wystawa Pamiętać, badać, upamiętniać ukazuje dawne obozy koncentracyjne w  Ravensbrück i Sachsenhausen. W 1936 roku w leżącym nieopodal stolicy Rzeszy Oranienburgu SS założyło modelowy obóz Sachsenhausen. Do 1945 roku więziono tutaj ponad 200 tys. ludzi z całej Europy, dziesiątki tysięcy spośród nich straciły życie. Przeniesienie w 1938 roku „Inspekcji Obozów Koncentracyjnych” do Oranienburga podkreśla szczególne znaczenie KZ Sachsenhausen w nazistowskim systemie terroru. W latach 1945-1950 w części dawnego obozu koncentracyjnego NKWD stworzyło obóz specjalny. W barakach ponownie uwięziono 60 tys. ludzi, co najmniej 12 tys. nie przeżyło obozu. W 1961 roku na terenie dawnego obozu mieszkalnego powstało Narodowe Miejsce Przestrogi i Pamięci Sachsenhausen. Od 1993 roku Miejsce Pamięci i Muzeum Sachsenhausen wchodzi w skład Fundacji Brandenburskie Miejsca Pamięci. W 1993 roku land Brandenburgii powołał do życia Fundację Brandenburskie Miejsca Pamięci, niezależną fundację wyższej użyteczności prawa publicznego. Fundacja łączy trzy instytucje: Miejsce Pamięci i Muzeum Sachsenhausen wraz z filialnym Muzeum Marszu Śmierci, Miejsce Przestrogi i Pamięci Ravensbrück oraz Ośrodek Dokumentacji w dawnym więzieniu w Brandenburgu nad Hawelą. Funkcję doradczą i wspierającą Rady Fundacji pełnią gremia o międzynarodowym składzie, w których zasiadają również dawni więźniowie obozów koncentracyjnych. Zadaniem fundacji jest zachowanie pamięci o terrorze, wojnie i rządach przemocy oraz inicjowanie publicznego rozrachunku z tymi tematami. Fundacja pragnie umożliwić ofiarom i ich rodzinom godne pielęgnowanie pamięci. Zachowuje ona i ochrania pozostałości budowlane, gromadzi i przechowuje materialne świadectwa oraz zabezpiecza źródła archiwalne w celu ich szerokiego publicznego udostępnienia. Stawia sobie za zadanie dokumentowanie i publikowanie badań dotyczących struktury i rozwoju obozów i podobozów koncentracyjnych w Brandenburgii, jak również historii obozów NKWD i politycznego systemu karnego w NRD.