Archiwum wydarzeń

  • wystawy archiwalne

Archiwum wydarzeń

Z niepewności w niepewność: uchodźcy wojenni w Wilnie w latach II wojny światowej

07.04.2016 - 15.05.2016

Z niepewności w niepewność: uchodźcy wojenni w Wilnie w latach II wojny światowej

07.04.2016 - 15.05.2016

  • wystawy archiwalne
wystawy archiwalne  

Polsko-litewska wystawa

Narodowe Muzeum Sztuki im. M.K. Čiurlionisa w Kownie, Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański” i Dom Spotkań z Historią zapraszają na wernisaż wystawy „Z niepewności w niepewność: uchodźcy wojenni w Wilnie w latach II wojny światowej”. Ekspozycja pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Ambasadora Republiki Litewskiej Šarūnasa Adomavičiusa prezentowana będzie w Domu Spotkań z Historią w dniach 7 kwietnia – 15 maja 2016.

Fotografie Edmunda i Bolesławy Zdanowskich

Na wystawie pokażemy kilkadziesiąt fotografii wykonanych przez fotografików Edmunda i Bolesławę Zdanowskich, właścicieli zakładu fotograficznego w Wilnie uczniów, a później współpracowników słynnego wileńskiego fotografika – Jana Bułhaka, które zostały zamówione przez Towarzystwo Pomocy Wileńszczyźnie. Zbiór ten, opracowany przez kuratorkę wystawy Vaidę Sirvydaitė-Rakutienė, zawierający 76 fotografii przechowywany w Narodowym Muzeum sztuki im. M.K. Čiurlionisa w Kownie został po raz pierwszy został zaprezentowany publicznie pod koniec 2014 roku, a sięrpniu 2015 roku w Dolnośląskim Centrum Fotografii „Domek Romański” we Wrocławiu. Zdjęcia pokazują życie codzienne uchodźców – Litwinów, Polaków, Żydów na przełomie 1939 i 1940 roku.