Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne

Archiwum wydarzeń

Świat Kresów. Z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego

12.06.2008 - 14.10.2008

Świat Kresów. Z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego

12.06.2008 - 14.10.2008

  • wydarzenia archiwalne
  • wystawy archiwalne
wydarzenia archiwalne wystawy archiwalne  

Patron medialny: Focus Historia. Wystawa przygotowana została przez Dom Spotkań z Historią oraz Tomasza Kubę Kozłowskiego – kolekcjonera i znawcę tematyki kresowej, gromadzącego od ćwierćwiecza kolekcję dotyczącą dawnych Kresów Rzeczpospolitej. Ekspozycja przedstawia Kresy od końca XIX wieku do 1939 roku, w granicach terytorialnych II RP. Na wystawie zaprezentowanych zostało ponad pół tysiąca eksponatów ze zbiorów autora – przede wszystkim archiwalnych zdjęć i starych kart pocztowych ale także oryginalnych wydawnictw, propagandowych i reklamowych druków ulotnych, dokumentów, odznak, antyków i pamiątek z Kresów. Wystawa składa się z dwóch części: plenerowej na skwerze przy Krakowskim Przedmieściu i ulicy Karowej oraz w siedzibie Domu Spotkań z Historią (czynna do 24 sierpnia). W siedzibie DSH obok reprodukcji można było zobaczyć oryginalne eksponaty z kolekcji autora. Wystawę uzupełniają teksty źródłowe – fragmenty korespondencji, dokumentów, wspomnień, cytaty z literatury. „Pomysł na wystawę powstał, gdy zacząłem prowadzić cykl „Opowieści z Kresów” w Domu Spotkań z Historią. Już od roku, raz w miesiącu, zabieram słuchaczy na wyprawę w przeszłość, przypominam bogate, wielokulturowe dziedzictwo Kresów. Opowiadam o miejscach, sprawach i ludziach niesłusznie zapomnianych, często nieobecnych w powszechnej świadomości, a bez tej świadomości nie sposób zrozumieć nie tylko polskiej historii, ale i obyczaju, kultury, literatury, sztuki, architektury, techniki… Żyłkę kolekcjonerską miałem chyba odzawsze, historia mojej rodziny i jej kresowe korzenie spowodowały, że postanowiłem zbierać pamiątki harcerskie i „lwowiana”, a później przedmioty z całych Kresów — od Inflant po Kijowszczyznę. W moim zbiorze znajdują się obiekty dotyczące ponad tysiąca miejscowości na Kresach od XIX wieku po współczesność. Na wystawie pokazuję fragment kolekcji, której trzon stanowią zbiory ikonografii – blisko 20 tysięcy pocztówek i zdjęć – oraz książki, czasopisma, mapy, rękopisy, ryciny, medale, antyki.” – powiedział Tomasz Kuba Kozłowski. Ekspozycji w DSH towarzyszyły m. in. spotkania, pokazy filmów dotyczących Kresów, stoisko wydawnictw związanych z tematyką kresową, stanowiska multimedialne zawierające relacje świadków z Archiwum Wschodniego Ośrodka KARTA. Koncepcja i scenariusz wystawy: Tomasz Kuba Kozłowski; współpraca merytoryczna: Katarzyna Madoń-Mitzner; pojekt graficzny: Danuta-Błachut Biegańska.