Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

I pielgrzymka Papieża do Polski

10.06.2008

I pielgrzymka Papieża do Polski

10.06.2008

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
ul. Karowa 20, DSH, Sala Spotkań I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski – dwa punkty widzenia Na kolejnym spotkaniu z cyklu Jan Paweł II wobec totalitaryzmów poznaliśmy kulisy I pielgrzymki papieskiej do Polski, która odbyła się w dniach 2-10 czerwca 1979. Tym razem gośćmi red. Jacka Moskwy byli ks. infułat Zdzisław Król – ówczesny Kanclerz Kurii Archidiecezji Warszawskiej oraz Kazimierz Kąkol – kierownik Urzędu ds. Wyznań w rządzie Piotra Jaroszewicza. Goście przybliżyli ówczesną sytuację polityczną, opowiedzieli o obawach peerelowskich władz oraz nadziei i oczekiwaniu polskiego Kościoła, związanych z wizytą Jana Pawła II w kraju. Uczestnicy spotkania obejrzeli także wybrane fragmenty filmu Pielgrzym w reż. A. Trzosa-Rastawieckiego, które na gorąco były komentowane przez zaproszonych gości. Komplet publiczności na sali zapowiadał burzliwą dyskusję, jednak zaproszony na spotkanie przedstawiciel ówczesnej strony rządowej, na większość pytań nie odpowiedział, zasłaniając się niepamięcią.