Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Kronika powstania w getcie

24.04.2007

Kronika powstania w getcie

24.04.2007

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
24.04.2007, ul. Karowa 20, DSH, Sala Spotkań Pamięć o bohaterach getta We ubiegły wtorek projekcją dokumentu „Kronika powstania w getcie warszawskim według Marka Edelmana" upamiętniono w Domu Spotkań z Historią tragiczne wydarzenia z kwietnia 1943 r. Licznie przybyła publiczność poza obejrzeniem filmu, zawierającego m.in. wspomnienia ostatniego żyjącego przywódcy powstania, miała również okazję porozmawiać z gośćmi wieczoru: reżyserką Jolantą Dylewską oraz dziennikarką Anką Grupińską. 24.04 2007, Pokaz filmu: „Kronika powstania w getcie warszawskim według Marka Edelmana”. Fot. Dawid Skoblewski.  
We wstępie filmu autorka przypomina wykaz restrykcji, którymi zostali objęci Żydzi, i w długich, niemych sekwencjach pokazuje życie mieszkańców getta aż do roku 1943, kiedy zaczęto masowo wywozić Żydów do komór gazowych Treblinki i innych obozów zagłady. Następnie zaczyna się opowieść Marka Edelmana, który mówi o kolejnych dniach powstania: o tym co przeżył, widział, słyszał — o osamotnieniu i rozpaczliwych próbach nawiązania kontaktu z „aryjską stroną”, o śmierci, bohaterstwie, miłości...