Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Dom Spotkań z Historią oraz Urząd Dzielnicy Wola zapraszają na trzecią edycję upamiętnień w Ogrodzie Sprawiedliwych

21.06.2016

Dom Spotkań z Historią oraz Urząd Dzielnicy Wola zapraszają na trzecią edycję upamiętnień w Ogrodzie Sprawiedliwych

21.06.2016

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
21 czerwca (wtorek) 2016 o godz. 12.00 w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych na skwerze im. gen. Jana Jura-Gorzechowskiego na Muranowie zostały posadzone drzewa i odsłonięte pamiątkowe kamienie poświęcone: Władysławowi Bartoszewskiemu, Witoldowi Pileckiemu i księdzu Janowi Ziei.  Kamienie odsłonili bliscy i przyjaciele Sprawiedliwych. Nazwiska osób uhonorowanych tytułem Sprawiedliwego w 2016 roku, ogłosiliśmy 6 marca (Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych), podczas uroczystej gali w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.  Pojęcie Sprawiedliwego, które użyte zostało po raz pierwszy w Memoriale Yad Vashem, dziś ma charakter uniwersalny i ma służyć upamiętnianiu wszystkich, którzy w obliczu totalitaryzmu i ludobójstwa ratowali życie, występowali w obronie godności człowieka lub przeciwstawiali się kłamstwu – mówi Piotr Jakubowski, dyrektor Domu Spotkań z Historią. Pierwszy polski Ogród Sprawiedliwych powstał w 2014 roku z inicjatywy Domu Spotkań z Historią i włoskiej Fundacji Gariwo, przy wsparciu Burmistrza Dzielnicy Wola. Uhonorowani zostali wówczas: Jan Karski, Marek Edelman, Tadeusz Mazowiecki, Anna Politkowska, Magdalena Grodzka-Gużkowska i Antonia Locetelli, a rok później: Petro Hryhorenko, Nelson Mandela i Hasan Mazhar. Tytułem Sprawiedliwego mogą być honorowane jedynie osoby nieżyjące. Tytuł jest przyznawany za konkretny czyn. Kandydaturę może zgłosić każdy, wyboru trzech osób spośród zgłoszonych dokonuje Komitet Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie, w skład którego wchodzą wybitne osobistości ze świata edukacji, kultury oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i administracji publicznej. Pamięć o Sprawiedliwych ma ogromne znaczenie dla edukacji i wychowania młodzieży. Studiując losy Sprawiedliwych, którzy są honorowani za konkretny czyn, młodzi ludzie mają szansę przekonać się, iż każdy z osobna może się sprzeciwić się złu i że jednostkowy sprzeciw ma znaczenie – mówi Anna Ziarkowska, kierownik działu edukacji Domu Spotkań z Historią i sekretarz Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie. Więcej informacji o idei, biogramy Sprawiedliwych, skład Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie w załączonej broszurze oraz na stronie: www.sprawiedliwi.dsh.waw.pl. Organizatorzy: Dom Spotkań z Historią, Urząd Dzielnicy Wola Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyno-Społecznych i Szkoleń, Muzeum Historii Polski. sprawiedliwi2016_broszur