Archiwum wydarzeń

  • wydarzenia archiwalne

Archiwum wydarzeń

Most(y) zjednoczonej Europy

20.06.2016 - 05.07.2016

Most(y) zjednoczonej Europy

20.06.2016 - 05.07.2016

  • wydarzenia archiwalne
wydarzenia archiwalne  
25 lat polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy Miejsce: ul.  Krakowskie Przedmieście 64 (przed Domem Polonii) Wolna Polska i zjednoczone Niemcy podpisały 17.06.1991 roku w Bonn Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Regulował on pola współpracy na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej, kulturalnej, ochrony środowiska i bezpieczeństwa oraz wskazywał strategiczny cel sąsiedztwa: Polska w strukturach Zachodu. Wraz z Mszą Pojednania w Krzyżowej w 1989 r. oraz traktatem granicznym, podpisanym w 1990 r., Traktat stał się fundamentem nowych relacji między oboma państwami i społeczeństwami. Pierwsza część wystawy ukazuje trudny proces budowania dialogu między Polakami i Niemcami po II wojnie światowej do okresu przełomu i Mszy Pojednania w Krzyżowej w 1989, traktatu granicznego z 1990 oraz Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy w 1991 r. W kolejnej części prezentuje rolę Traktatu w dalszym rozwoju i intensyfikowaniu współpracy polsko-niemieckiej na wszystkich możliwych polach, jak wymiana młodzieży, wymiana kulturalna, naukowa, gospodarcza, oraz na płaszczyźnie społeczeństwa obywatelskiego. Wystawa plenerowa, Warszawa, ul.  Krakowskie Przedmieście 64, przed Domem Polonii, 20.06.-05.07.2016. Opisy na wystawie są w języku polskim i angielskim. Wystawa przygotowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy z Domem Spotkań z Historią.