Program

  • książka
  • spotkanie
  • cykle

Program

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ – Niezwykła panorama podolskiego ziemiaństwa

14.11.2017
godzina 18:00

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ – Niezwykła panorama podolskiego ziemiaństwa

14.11.2017
godzina 18:00

  • książka
  • spotkanie
  • cykle
książka spotkanie cykle  

Spotkanie z Andrzejem Emerykiem Mańkowskim, autorem liczącej ponad 900 stron Kroniki Domowej Mańkowskich. To bogato ilustrowany, okraszony smakowitymi cytatami historyczny fresk, który ukazuje świat polskich ziemian na wschodnim Podolu od XVIII wieku po rewolucję 1917 roku.

Nie jest to na pewno tradycyjne opracowanie genealogiczne, ani też kolejna publikacja podtrzymująca mity na temat ziemiaństwa. To książka o ludziach stających wobec wyzwań swoich czasów, o ich losach i życiowych wyborach. O typowych przedstawicielach swojej warstwy, o nonkonformistach i o „czarnych owcach”. Są oni plastycznie ukazani, przede wszystkim poprzez korespondencję rodzinną i pamiętniki. Barwne cytaty z tych źródeł ciekawie pokazują mentalność i obyczaje „obywateli ziemskich”. – dr hab. Maciej Mycielski IH UW.

Andrzej Emeryk Mańkowski – absolwent studiów w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej (Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego) – jest autorem licznych publikacji naukowych dotyczących świadomości historycznej, tożsamości narodowej i etnicznej oraz genealogii różnych linii Mańkowskich herbu Jastrzębiec publikowanych od roku 1992 w takich czasopismach jak m.in.: Przegląd Wschodni, Zeszyty Ośrodka Studiów Międzynarodowych przy Senacie RP, Polska Sztuka Ludowa – Konteksty, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Analecta Catholica (Kiszyniów), Krakowskie Czasopismo Kresowe, Wschodni Rocznik Humanistyczny i Prace Historyczno-Archiwalne.