Program

  • spotkanie
  • film

Program

Senator – pokaz przedpremierowy

26.11.2017
godzina 18:00

Senator – pokaz przedpremierowy

26.11.2017
godzina 18:00

  • spotkanie
  • film
spotkanie film  

Spotkanie poświęcone Zbigniewowi Romaszewskiemu, legendzie opozycji z czasów PRL, zaangażowanego w obronę prześladowanych przez władze Polski Ludowej. Od 1989 do 2011 roku nieprzerwanie zasiadł w Senacie RP, uczestniczył w wielu projektach legislacyjnych dotyczących praw człowieka. W ramach spotkania pokażemy przedpremierowo film Pawła Woldana Senator.

Film przedstawia Zbigniewa Romaszewskiego i jego działania opozycyjne. Jak to się stało, że związał się z opozycją demokratyczną. Co było powodem i dlaczego tak się stało.

Film ukazuje drogę życiową bohatera aż do wolnych wyborów  w 1989 roku, kiedy zostaje senatorem. Jak żył w PRL-u, kiedy działał w konspiracji, ale także publicznie, kiedy zdeklarował swój udział w KOR-rze i pomoc dla  uwięzionych robotników i ich rodzin w Radomiu.  Jak kształtowała się koncepcja polityczna i życiowa bohatera filmu, który będzie w filmie opowiadał o sobie. Wybrane fragmenty wywiadów telewizyjnych, radiowych i prasowych będą  podstawowymi materiałami, które zbudują narrację.

Goście: Zofia Romaszewska, Agnieszka Romaszewska, Paweł Woldan.

Prowadzenie: Piotr Zaremba.