Program

  • spotkanie

Program

Debata Kroniki Warszawy

29.11.2017
godzina 18:00

Debata Kroniki Warszawy

29.11.2017
godzina 18:00

  • spotkanie
spotkanie  

Archiwum Państwowe w Warszawie i Dom Spotkań z Historią zapraszają na czwartą debatę „Kroniki Warszawy” pt. Ściana Wschodnia ulicy Marszałkowskiej – co dalej?
 


Trwa rewitalizacja baru Zodiak, zniknął biurowiec Universalu, który ma zastąpić nowy, wyższy budynek, rozebrano charakterystyczny dla zespołu i zarazem symboliczny budynek Rotundy PKO, który ma zostać jednak odbudowany. Nieznany jest los nieczynnego kina Relax, w miejsce domu handlowego Sezam powstaje 9 kondygnacyjny biurowiec, są plany wyburzenia gmachu PKO. Wszystkie te zjawiska budzą zaniepokojenie warszawiaków. W trakcie spotkania spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy uda się ocalić Ścianę Wschodnią przed dalszą degradacją i jak skutecznie chronić wartościową architekturę z okresu PRL.


Ściana Wschodnia ulicy Marszałkowskiej powstała w latach 1962-1969 wg projektu Zbigniewa Karpińskiego i Jana Klewina, jako wynik ogłoszonego w 1958 roku ogólnopolskiego konkursu architektonicznego. Na terenie pomiędzy ulicami Świętokrzyską, Jasną, Marszałkowską i Alejami Jerozolimskimi wzniesiono zespół budynków usługowych, mieszkalnych (w tym po raz pierwszy trzy wieżowce mieszkalne) i biurowych będący jednym z najwybitniejszych osiągnięć modernizmu w Polsce. Zarazem była to implementacja w Warszawie i w Polsce najnowocześniejszych rozwiązań przestrzeni miejskiej Europy Zachodniej (m.in. wzorem była Lijnbaan w Rotterdamie). Był to prawdziwy przełom w myśleniu o centrum miasta w porównaniu z epoką socrealizmu. Po raz pierwszy w Polsce zastosowano również pasaż handlowo-rekreacyjny oddzielony od ruchu kołowego ze specjalnie zaprojektowaną zielenią i małą architekturą.


Po przełomie 1989 roku to jedno z niewielu skończonych założeń urbanistycznych w Warszawie uległo degradacji, tegoroczne ujęcie całego zespołu w Gminnej Ewidencji Zabytków jest nieco spóźnione. Pasaż przebudowany na początku XXI wieku zatracił kameralny charakter i w niczym nie przypomina pierwotnego projektu. O obecnej sytuacji i przyszłości Ściany Wschodniej będą rozmawiać:

Marlena Happach – dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
Michał Krasucki – dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków
Andrzej Kaliszewski – współprojektant założenia Ściany Wschodniej
Dariusz Hyc – współprojektant rewitalizacji Pasażu Wiecha
Tomasz Markiewicz – przewodniczący stowarzyszenia Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK”.

Wprowadzenie historyczne: Jerzy S. Majewski, varsavianista.
Dyskusję moderuje: prof. Cezary Eugeniusz Król.

Debata połączona będzie z premierą najnowszego numeru Kroniki Warszawy 2/2017 (156).