Program

  • spotkanie
  • szkoła ponadpodstawowa

Program

II Zjazd Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego

03.12.2017
godzina 10:00

II Zjazd Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego

03.12.2017
godzina 10:00

  • spotkanie
  • szkoła ponadpodstawowa
spotkanie szkoła ponadpodstawowa  

II Zjazd Młodzieżowych Klubów  Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego

 

Drugi zjazd Młodzieżowych Klubów Historycznych odbędzie się
w Warszawie, w dniach 1-3 grudnia 2017. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wybiorą swojego laureata z 10 nominacji do tegorocznej Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego.

 

Niedziela, 3 grudnia

  • godz. 10.00 – wyjście do Muzeum Powstania Warszawskiego
  • godz. 12.00 – podsumowanie II Zjazdu MKH, ewaluacja, pożegnanie uczestników

                            

Młodzieżowe Kluby Historyczne im. Kazimierza Moczarskiego powstały w 2016 roku
z inicjatywy Fundacji im. Kazimierza i Zofii Moczarskich. Kluby działają obecnie w siedmiu szkołach ponadgimnazjalnych w mniejszych i większych miastach w Polsce: Policach, Radomiu, Strzelinie, Suwałkach, Warszawie i Zawadzkiem. Zadaniem działających pod opieką nauczycieli Młodzieżowych Klubów Historycznych jest zwiększenie zainteresowania młodzieży najnowszą literaturą historyczną, która ukazuje się na polskim rynku wydawniczym, oraz stworzenie dla uczniów przestrzeni, w której będą mogli rozwijać swoją pasję i kształcić umiejętność dyskusji.

Co roku młodzież ze wszystkich Klubów spotyka się i wybiera najlepszą w jej ocenie książkę historyczną spośród 10 nominacji do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego. Drugi zjazd Klubów odbędzie się w dniach 1-3 grudnia w Warszawie, a werdykt zostanie ogłoszony 9 grudnia.

Fundacja zapewnia każdemu Klubowi komplet dziesięciu książek nominowanych do Nagrody, dzięki czemu uczniowie mogą zapoznać się ze wszystkimi pozycjami, a także mieć do nich ciągły dostęp w trakcie pisania tekstów recenzenckich.

Ogłoszenie werdyktu tegorocznej Nagrody Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego odbędzie się 9 grudnia w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Zwycięzca otrzyma statuetkę: „Ołówek Kazimierza Moczarskiego”, autorstwa Jacka Kowalskiego z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, której fundatorem jest Fundacja PZU.

Doroczny konkurs o Nagrodę Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego jest jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń na polskim rynku wydawniczym oraz ważnym elementem edukacji historycznej. O jego randze stanowią laureaci ubiegłych lat, jury konkursu, któremu przewodniczy prof. dr hab. Henryk Samsonowicz oraz historia patrona Nagrody – Kazimierza Moczarskiego, autora „Rozmów z katem”. Wśród laureatów są m. in.: Alexandra Richie „Warszawa 1944. Tragiczne powstanie” (2015), Karol Modzelewski „Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca” (2014), Marcin Zaremba „Wielka trwoga. Polska 1944-1947” (2013), Timothy Snyder „Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem” (2012). Laureatem I edycji Nagrody Młodzieżowych Klubów Historycznych w 2016 roku został Timothy Snyder za książkę „Czarna ziemia”, podczas gdy jury Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego wybrało książkę prof. Andrzeja Nowaka „Pierwsza zdrada zachodu. 1920 – zapomniany appeasement”. 

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Adam Rębacz – koordynator Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego

e-mail: klubymoczarskiego@gmail.com; tel.: 608 204 613

Elżbieta Moczarska – prezes Fundacji im. Kazimierza i Zofii Moczarskich

e-mail: fundacjamoczarskich@gmail.com