Program

  • spotkanie
  • cykle
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

OPOWIEŚCI Z KRESÓW – Pod znakiem Pogoni! Polacy za niepodległą Litwą

21.02.2018
godzina 18:00

OPOWIEŚCI Z KRESÓW – Pod znakiem Pogoni! Polacy za niepodległą Litwą

21.02.2018
godzina 18:00

  • spotkanie
  • cykle
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
spotkanie cykle Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego w stulecie proklamowania niepodległości Litwy przez Tarybę (Litewską Radę Państwową) poświęcona w szczególności sylwetkom Polaków zaangażowanych w powstanie niepodległego państwa litewskiego w 1918 roku.