Program

  • spotkanie
  • cykle

Program

SPOJRZENIA NA TERRORYZM – Terroryzm a media

23.02.2018
godzina 18:00

SPOJRZENIA NA TERRORYZM – Terroryzm a media

23.02.2018
godzina 18:00

  • spotkanie
  • cykle
spotkanie cykle  

Czy media – świadomie bądź mimowolnie – pomagają terrorystom w osiągnięciu celu? Jak terroryści wykorzystują media i nowe technologie? Czy środki masowego przekazu mogą być sojusznikiem w walce z terroryzmem? Na te i inne pytania odpowiedzi poszukają zaproszeni goście.
 


„Ataki terrorystyczne są często starannie wyliczone i zaplanowane tak, by przyciągnąć uwagę międzynarodowych mediów elektronicznych i prasy” – do tego wniosku doszedł amerykański ekspert ds. terroryzmu Brian Michael Jenkins już w latach 70. Czy sposoby wykorzystania mediów przez współczesne organizacje terrorystyczne mają swoje korzenie w latach 70.? Jak rola mediów w strategiach ugrupowań terrorystycznych ewoluowała w czasie, wraz z rozwojem technologii?


Umberto Eco pisał:  „Faktem   jest,  że   mass   media   podarowały   Osamie   ben   Ladenowi  miliardy dolarów w formie bezpłatnej reklamy, pokazując codziennie sceny, które on sam wyreżyserował właśnie po to, aby wszyscy je zobaczyli: ludzie Zachodu, aby zaczęli się bać, jego zwolennicy, aby czerpać z nich uczucie dumy”. Ale czy środki masowego przekazu mogą być również sojusznikiem w walce z terroryzmem?


Na te i inne pytania odpowiedzi szukać będą uczestnicy panelu dyskusyjnego: red. Barbara Hrybacz, sekretarz Katedry Dziennikarstwa w Collegium Civitas; red. Rafał Stańczyk, dziennikarz i korespondent wojenny; dr Katarzyna Maniszewska z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas oraz Paulina Piasecka, zastępca Dyrektora CBnT. Po dyskusji panelowej nie zabraknie czasu na pytania od publiczności. 


Cykl „Spojrzenia na terroryzm” ma na celu przybliżenie historii terroryzmu oraz pokazanie jego złożoności z perspektywy różnych nauk: ekonomii, politologii, nauk o bezpieczeństwie, medioznawstwa, literaturoznawstwa, socjologii i psychologii. Spotkania stanowią okazję do dyskusji o ewolucji terroryzmu i analogiach pomiędzy wydarzeniami XX wieku a współczesnymi wyzwaniami. Kolejne seminarium zostanie poświęcone terroryzmowi w ujęciu medioznawstwa.


Organizatorzy proszą o potwierdzenie obecności na adres: cbnt@civitas.edu.pl