Inne

  • aktualności

Inne

Dwutygodnik zostaje!

Dwutygodnik zostaje!


aktualności  

Miło nam poinformować, że od kwietnia 2019 roku Dom Spotkań z Historią będzie nowym wydawcą „Dwutygodnika”, internetowego magazynu o kulturze. Wraz z zespołem redakcyjnym mamy nadzieję kontynuować bogatą i wielostronną dyskusję o zawiłościach kultury przeszłej i współczesnej, a także zmieniających się obyczajach. Podejmując się przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy roli wydawcy „Dwutygodnika”, Dom Spotkań z Historią zapewnia ciągłość jednemu z najważniejszych przedsięwzięć polskiej kultury ostatnich lat.

Jest to ważne dla instytucji, która ma w swojej nazwie historię, a jednocześnie jest instytucją nowoczesną, mającą świadomość tego, że historia to jest także budowanie naszej współczesnej tożsamości, a kultura jest tego bardzo ważnym, jeśli nie podstawowym warunkiem – mówi Aldona Machnowska-Góra dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej.

Nowe otwarcie zbiega się w czasie z dziesiątą rocznicą powstania pisma, które od 2009 roku komentuje na bieżąco zjawiska literackie, teatralne, artystyczne, muzyczne, filmowe i medialne. W tym czasie „Dwutygodnik” stał się jednym z najbardziej opiniotwórczych mediów w debacie o kulturze współczesnej, miejscem ścierania się stanowisk i wypracowywania sposobów mówienia o najnowszych fenomenach artystycznych i obyczajowych.

„Dwutygodnik” będzie kontynuował działalność na wszystkich dotychczasowych polach i w niezmienionym składzie redakcyjnym. Współpraca z Domem Spotkań z Historią stanie się jednak okazją do stworzenia nowych cykli i wątków tematycznych. Bieżące rejestrowanie zjawisk społecznych i obyczajowych, którym od dekady znakomicie zajmuje się „Dwutygodnik”, pozwoli nam zbudować archiwum teraźniejszości – łącząc przeszłość ze zjawiskami współczesnymi, zadbamy o ciągłość opowieści o polskiej kulturze. Wspólnie z zespołem „Dwutygodnika” mamy nadzieję na stworzenie nowej jakości w opowiadaniu o zmieniającej się codzienności i zawiłościach historii najnowszej. Stając się wydawcą magazynu, Dom Spotkań z Historią otwiera się także na szerokie grono nowych odbiorców własnego programu – wystaw, wydarzeń i publikacji popularyzujących historię.

„Dwutygodnika” nie było przez trzy miesiące. Wsparcie, jakie otrzymaliśmy w tym czasie, było gigantyczne i przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania. Najbardziej się cieszyłam z pochwał dwutygodnikowego języka pisania o kulturze: rzeczowego, merytorycznego, niehermetycznego. Ostatnie miesiące w Polsce dobitnie pokazały, że jakość języka przekłada się bezpośrednio na jakość naszych społecznych światów. Pokazały też, że teraz to miasta przejmują wiodącą rolę, nie tylko w kulturze. „Dwutygodnik” będzie wydawany przez Dom Spotkań z Historią, który jest instytucją Miasta Stołecznego Warszawy, ale jesteśmy otwarci na współpracę z innymi miastami. – komentuje Zofia Król, redaktorka naczelna „Dwutygodnika”

Zmiana wydawcy jest konsekwencją ogłoszonej w grudniu 2018 roku decyzji Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego o zaprzestaniu finansowania „Dwutygodnika”. W odpowiedzi na tę decyzję głos zabrali liczni czytelnicy, wyrażający zaniepokojenie oraz ogromne wsparcie dla funkcjonowania magazynu. Ich głosy funkcjonowały w mediach społecznościowych pod hasłem #DwutygodnikZostaje. Dom Spotkań z Historią i Miasto Stołeczne Warszawa mają ogromną satysfakcję, że „Dwutygodnik” – rzeczywiście – zostaje. Liczymy również na to, że ciągłość „Dwutygodnika” będzie w przyszłości gwarantowana przez współpracę z innymi miastami, które stawiają kulturę w centrum swojej tożsamości.

Piotr Jakubowski, dyrektor Domu Spotkań z Historią: Od początku naszej działalności staramy się w Domu Spotkań z Historią opowiadać o historii najnowszej w różnorodny sposób, odwołując się często do form artystycznych, parateatralnych, performatywnych. Zawiązująca się właśnie relacja z „Dwutygodnikiem” to szansa na pogłębienie spojrzenia na przeszłość z perspektywy artysty, którego kontakt ze źródłami historycznymi otwiera zupełnie nowe możliwości poznawcze.

Pierwszy numer pisma w nowej odsłonie ukaże się w sobotę 27 kwietnia i zbiegnie się z obchodzonymi w Domu Spotkań z Historią urodzinami „Dwutygodnika”, na które już teraz zapraszamy czytelników i sympatyków magazynu. Program wydarzeń ogłosimy wkrótce.

***

„Dwutygodnik” jest największym i zarazem najbardziej dostępnym magazynem o kulturze w Polsce, ukazującym się w internecie od 2009 roku. W każdym numerze ukazują się recenzje dzieł sztuki i wydarzeń kulturalnych oraz wywiady, eseje i felietony. „Dwutygodnik” świadomie łączy najlepsze tradycje polskich periodyków – uważny dobór, redakcję i korektę tekstów – z technologią i nowoczesnym designem. Dzięki przejrzystej formule oraz bezpłatnemu dostępowi do treści czytelnik ma możliwość obcowania z kulturą w sposób prosty i regularny. Ma to szczególne znaczenie w czasie coraz szczuplejszych działów kultury w gazetach codziennych i tygodnikach, pomijających często zjawiska z dziedziny kultury wysokiej i niezależnej. Na łamach „Dwutygodnika” publikowali m.in. Dorota Masłowska, Andrzej Stasiuk, Anda Rottenberg, Przemysław Czapliński, Maria Poprzęcka, Stanisław Łubieński, Michał Paweł Markowski, Weronika Murek. W magazynie debiutowali uznani dziś w swoich dziedzinach krytycy i eseiści, m.in. Anka Herbut, Witold Mrozek, Łukasz Najder, Karol Sienkiewicz czy Grzegorz Wysocki. Redaktorką naczelną „Dwutygodnika” jest Zofia Król.

Dom Spotkań z Historią jest instytucją kultury miasta st. Warszawy. Zajmuje się historią Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Z sukcesem popularyzuje również historię Warszawy i jej mieszkańców. Prezentuje wystawy oparte często na nieznanych kolekcjach zdjęć, organizuje dyskusje, cykle spotkań varsavianistycznych, pokazy filmów fabularnych i dokumentalnych, warsztaty edukacyjne, seminaria i konferencje. DSH prowadzi też działalność wydawniczą, a w swojej księgarni oferuje szeroki wybór książek dotyczących XX wieku. Ponadto upowszechnia historię poprzez źródła i świadectwa indywidualne. Wspólnie z Ośrodkiem KARTA prowadzi Archiwum Historii Mówionej (AHM), największy w Polsce zbiór relacji świadków historii XX wieku, które gromadzi, opracowuje i udostępnia oraz digitalizuje zdjęcia, dokumenty i filmy.