Program

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

OPOWIEŚCI Z KRESÓW – Pod znakiem Pogoni cz. 2. Polacy za niepodległą… Białorusią!

21.03.2018
godzina 12:00

OPOWIEŚCI Z KRESÓW – Pod znakiem Pogoni cz. 2. Polacy za niepodległą… Białorusią!

21.03.2018
godzina 12:00

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

W stulecie powstania Białoruskiej Republiki Ludowej i proklamowania niepodległości Białorusi Tomasz
Kuba Kozłowski opowie o udziale Polaków w tworzeniu niepodległego państwa białoruskiego w 1918 roku.