Program

  • cykle
  • spotkanie
  • film

Program

Podpisani: Antonina i Jan Żabińscy

08.04.2018
godzina 16:00

Podpisani: Antonina i Jan Żabińscy

08.04.2018
godzina 16:00

  • cykle
  • spotkanie
  • film
cykle spotkanie film  

W ramach pierwszego spotkania z cyklu poświęconego sygnatariuszom Polskiej Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych z 1926 przypomnimy postać słynnego dyrektora warszawskiego ZOO i jego żony.
 

Fot. Archiwum Warszawskiego ZOO


Dom zwierząt, który stał się azylem dla ludzi. Historia Antoniny i Jana Żabińskich

Antonina i Jan Żabiński opiekowali się Ogrodem Zoologicznym w Warszawie w latach 1929–1951. Oboje zostali uhonorowani tytułem Sprawiedliwych wśród Nardów Świata za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. Przez cały okres okupacji pozostali na terenie ogrodu zoologicznego, który stał się schronieniem dla wielu prześladowanych. Opowieść o tej niezwykłej parze rozpoczniemy od nieistniejącego już przedwojennego gimnazjum im. J. Kreczmara w Warszawie. Właśnie na karcie tej szkoły w Polskiej Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych z 1926 złożył swój podpis Jan Żabiński.


Gośćmi spotkania będą: Teresa Żabińska-Zawadzki, córka Antoniny i Jana, Klara Jackl z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Krzysztof Willmann, współinicjator projektu „Klasa 1926”. Spotkanie poprowadzi Zuzanna Schnepf-Kołacz.


W ramach spotkania, o godz. 17.30, pokażemy film „Azyl”  reż. Niki Caro (2017, 126 min), który opiera się na historii Jana i Antoniny Żabińskich.


„Podpisani. Wiek Niepodległej w historiach sygnatariuszy Polskiej Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, 1926” to cykl spotkań poświęcony osobom, które są ważne dla historii naszego kraju, ale nie zawsze powszechnie znane.. Ich nazwiska znalazły się wśród 5,5 miliona podpisów złożonych w Deklaracji z 1926 roku. Właśnie oni tworzyli niepodległą Polskę. Cichociemni, konspiratorzy i zamachowcy, żołnierze i powstańcy, więźniowie Auschwitz, Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, artyści i naukowcy, działacze społeczni i sportowcy, mieszkańcy Kresów – to tylko niektórzy z bohaterów cyklu, których przypomnimy w Domu Spotkań z Historią.