Program

  • cykle
  • spotkanie

Program

MIASTA PAMIĘCI – Eksponowanie komunizmu: epoka w przestrzeni muzealnej

15.05.2018
godzina 18:30

MIASTA PAMIĘCI – Eksponowanie komunizmu: epoka w przestrzeni muzealnej

15.05.2018
godzina 18:30

  • cykle
  • spotkanie
cykle spotkanie  

Jak opowiadać o komunizmie w ramach muzealnej ekspozycji? To pytanie, które przyświecać będzie kolejnemu spotkaniu z cyklu „Miasta pamięci”.W stolicach państw byłego bloku wschodniego zdumiewa brak jednej narracji o czasach komunistycznych. Muzea i kontrowersje, które wzbudzają te placówki, są dobitnym przykładem na to, jak skomplikowana i niejednoznaczna jest pamięć o tym okresie.

Powołując się na liczne przykłady muzeów w Berlinie, Budapeszcie, Bukareszcie i Warszawie, poszukamy odpowiedzi na pytanie, jaki typ narracji dominuje w tych instytucjach. Zastanowimy się też, o których okresach historii opowiada się najczęściej, a które dekady bywają przemilczane. Wspomnimy o komercyjnym wykorzystaniu tematów historycznych przez inicjatywy prywatne.

Miasta składają się z pozornie niepasujących do siebie elementów. Wszystkie razem tworzą jednak pewną strukturę, pozwalającą się odczytywać i interpretować. Właśnie tym zajęła się grupa młodych badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w ramach trwającego kilka lat projektu przemierzyli stolice byłego bloku wschodniego. Efektem ich pracy jest seria przewodników o pamięci w przestrzeni miejskiej Berlina, Budapesztu i Bukaresztu.

Cykl spotkań będzie okazją do podsumowania projektu oraz dyskusji o polityce historycznej i jej konsekwencjach. Autorzy porównają Berlin, Budapeszt, Bukareszt oraz Warszawę i postawią pytania o współczesną tożsamość mieszkańców tych miast, a także o ich stosunek do przeszłości i pamięci.

Dowiedz się więcej o cyklu.

Organizatorzy: zespół projektu „Miasta Pamięci”Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Dom Spotkań z Historią.