Program

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa

Program

OPOWIEŚCI Z KRESÓW – Lipsze u nas w Kołomyi!

16.05.2018
godzina 18:00

OPOWIEŚCI Z KRESÓW – Lipsze u nas w Kołomyi!

16.05.2018
godzina 18:00

  • cykle
  • spotkanie
  • Warszawska Inicjatywa Kresowa
cykle spotkanie Warszawska Inicjatywa Kresowa  

Podczas kolejengo spotkania z cyklu „Opowieści z Kresów” Tomasz Kuba Kozłowski opowie o Kołomyi.Tym razem tematem spotkania kresowego będzie leżąca nad Prutem stolica Pokucia – Kołomyja. Bedzie to opowieść o wielokulturowym i wielonarodowym mieście, rozsławionym licznymi anegdotami, powiedzonkami i nietuzinkowymi wydarzeniami. Tomasz Kuba Kozłowski przypomni też wybrane, pochodzące z Kołomyi postaci, a całość spotkania ilustrowana będzie tradycyjnie unikatową ikonografią z epoki ze zbiorów prowadzącego.